Sıklıkla karaciğer kanserinin tedavisine yönelik uygulanan girişimsel bir işlemdir. Radyoaktif maddenin katater yardımıyla hepatik artere enjete edilmesini kapsar. TARE tedavisi olarak da bilinir.