Beyin Anevrizmasının Girişimsel Tedavisi
 • 0

Beyin Anevrizmasının Girişimsel Tedavisi

Beyin anevrizması, beyindeki atardamar duvarının incelmesi neticesinde kan damarlarının üzerinde oluşan tehlikeli baloncuklardır. Beyin anevrizmalarının boyutu genellikle 0,3 cm ila 2,5 cm arasındadır. Sıklıkla beyin tabanında Willis çemberi olarak tanımlanan damar ağında görülür. Bu baloncukların yırtılma ve kanama riski vardır. Yapılan çalışmalarda her 10 kişiden birinde bu baloncukların patladığı ve hastada beyin kanaması geliştiği bildirilmiştir. Bu haliyle yaşamı tehdit eden bir sağlık sorunudur ve acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar. Ancak beyin anevrizmaları yırtılmadan önce nadiren ciddi bir belirti gösterir. Bu aşamada tanısı genellikle rastlantısal olarak konur. Kişinin ailesinde anevrizma öyküsü var ise kendisi de risk altındadır. Bu nedenle herhangi bir semptomu olmasa dahi Beyin MRI taraması yapılmalıdır. Günümüzde beyin anevrizmalarının büyük bir bölümünün tedavisinde altın standart girişimsel olarak uygulanan endovasküler müdahalelerdir.

Beyin Anevrizmasının Belirtileri

Patlamamış bir anevrizma nadiren ciddi ve uzun süreli belirtiler verir. Özellikle anevrizmanın boyutu da küçükse bir ömür boyu belirti vermeyebilir. Ancak anevrizmanın boyutu büyükse, komşu doku ve sinirler üzerine bir bası oluşturmuşsa hastada çeşitli fonksiyonel kayıplar olabilir. Patlamamış bir beyin anevrizması hangi belirtileri verir?

 • Baş ağrısı
 • Görme bozuklukları, göz arkasında ağrı, göz kapağında düşme, çift görme
 • Yüzde uyuşma ve kuvvetsizlik

Yapılan farklı çalışmalarda anevrizma hastalarının yarısında kanamadan 1-3 hafta önce bu belirtilerin şiddetini artırdığı bildirilmiştir. Anevrizma yırtıldığında ve kanamaya başladığında belirtiler daha ciddi olur. Yaşamı tehdit dahi edebilir. Bunlar nelerdir?

 • Ani başlayan şiddetli baş ağrısı (bomba patlaması gibi bir his olur)
 • Bulantı, kusma
 • Şuur kaybı, bayılma
 • Ensede sertleşme ve boynu bükememe
 • Işık hassasiyeti

Beyin Anevrizmasının Nedenleri

Beyin anevrizmasının oluşmasında farklı faktörler vardır. Birçok etken atardamar duvarında zayıflamaya neden olabilir. Yüksek tansiyon en önemli sebeplerden biridir. Özellikle yaşlanmayla birlikte bu tür hastalarda beyin anevrizması oluşma riski arttığı gibi mevcuttaki bir beyin anevrizmasının patlama riski de artar. Beyinde anevrizma oluşmasının diğer olası nedenleri şöyledir:

Beyin anevrizmasını ortaya çıkarabilecek bir dizi farklı faktör vardır. Beyin damarında oluşan anevrizmanın nedeni atardamar duvarının zayıflamasıdır. Bu nedenle hipertansiyon ve yaşlanma en önemli iki risk faktörüdür. Ayrıca aile öyküsü de önemli bir bileşendir. Beyin anevrizması oluşumunun ve beyin anevrizmasının yırtılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Genetik: Ailesinde beyin anevrizması olan kişilerin bu hastalığı geçirme riski daha fazladır.
 • Sigara, alkol uyuşturucu kullanımı
 • Geçirilen kafa travmaları ve kan enfeksiyonları
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Konjenital durumlar: Kişinin aort damarları doğuştan dar olabilir. Anevrizma oluşumu için bir risk faktörüdür.

Beyin Anevrizması Tedavisi

Beyin anevrizmasında iki temel tedavi vardır. Beyin cerrahları tarafından yapılan anevrizmayı cerrahi olarak klipleme ameliyatı ve girişimsel radyologlar tarafından yapılan endovasküler koilleme. Cerrahi prosedür hekimin kafatasının açıp anevrizmaya ulaştıktan sonra küçük bir metal klip ile anevrizmayı sıkıştırmasını kapsar. Bu yöntem mandalla kapatma olarak da tanımlanır. Bu klip yaşamın sonuna dek hastada kalır.

Görüntüleme yöntemleri ve girişimsel uygulamaların gelişmesiyle birlikte 1990’lı yılların başında beyin anevrizması tedavisinde endovasküler koilleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu tedavide hastanın kafatası açılmaz. İnce bir kataterle anevrizmaya ulaşarak koilleme işlemi yapılır. Anevrizmanın içi doldurulur, kanaması önlenir. Günümüzde birçok beyin anevrizması tedavisinde endovasküler koilleme yöntemi ilk seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Beyin Anevrizmasının Girişimsel Tedavisi

Endovasküler koilleme tedavisi görüntüleme eşliğinde yapılır. Kasıktan ince bir katater ile vücut içine girilir. Beyne ulaşılır. Anevrizmanın içi koil adı verilen madde ile doldurulur. Böylece kanama durdurulur, gelecekte anevrizmanın yeniden kanamasının önüne geçilir. Nihayetinde büyük bir cerrahi müdahale olmadan ve cerrahinin doğal risklerinden kaçınarak anevrizma tedavi edilmiş olur. Beyin anevrizmasında girişimsel tedavinin avantajları nelerdir?

 • Başarı oranı yüksek, güvenli bir tedavidir.
 • Hastane yatış süresi cerrahiyle kıyaslandığında çok daha azdır. İşlemden 1-2 gün sonra hasta günlük yaşamına geri dönebilir.
 • Beyindeki görme, işitme gibi fonksiyonel becerileri sağlayan doku ve sinirlere zarar verme riski çok düşüktür.
 • Kafatası açılmadığı için enfeksiyon ve komplikasyon gelişme riski azdır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *